Om oss

RSS reduserer dine kostnader:

  • Kort verdikjede og levering fra produsent
  • Styrke våre kunders konkurranseevne
  • RSS har fokus på innkjøp, QA og logistikk
  • Lokal inspeksjon og oppfølging av alle leveranser fra produsent