Velkommen

RSS - Road Safety Supply - er leverandør av infrastrukturprodukter til veg, industri, offentlige og private prosjekt. RSS er godkjent leverandør av vegdirektoratet, og alle våre produkter er CE merket.
Vi har opparbeidet solid kompetanse på sourcing internationalt. Våre produkter kjøpes direkte fra våre godkjente produsenter, og selges direkte til sluttkunde i Norge.

Vår forretningsmodell reduserer våre kunders kostnader gjennom en kort verdikjede ved å direkteforhandle med produsent.

Vår kvalitetskontroll gjennomføres ved hjelp av anerkjent tredjepart som SGS - SP Svenska provningsinstitutt og tett oppfølging hos produsent. I tillegg forestår vi all logistikk og shipping i selskapet.

Vi leverer:

  • Veirekkverk
  • Brurekkverk
  • Gitterrister